BIA Cordon Bleu Elephant Teapot 28 oz - White

BIA Cordon Bleu Elephant Teapot 28 oz - White

Dimensions: L 8.75" X W 4.25" X H 6"
28 oz

901194 22-18 C1

Our Price: 19.95
Quantity: